Jäsenedut

Vuoden 2019 jäsenedut

Edut koskevat vain henkilöitä, jotka ovat Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n jäseniä. Sotaveteraanijäsenille on omat etunsa ja puoliso- ja leskijäsenillä omansa.

 

SOTAVETERAANIJÄSENEN EDUT

Sotaveteraanijäsen on henkilö, jolle on myönnetty jokin ns. rintamaveteraanien tunnuksista.

1. RAHA-AVUSTUS 300 €

Sotaveteraani saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä 300 € seuraaviin asioihin: Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

2. VERIKOE: PSA, PIENI VERENKUVA TAI KILPIRAUHASTUTKIMUS

Yksi verinäyte toimintavuoden aikana. Henkilö voi valita minkä kokeen haluaa otattaa. Näihin ei tarvita lääkärin lähtettä. Laboratoriotutkimusta varten on aina ensin haettava maksusitoumus yhdistyksen toimistosta.

3. HARKINNANVARAINEN AVUSTUS

Harkinnanvaraista avustusta voi saada lääke-, lääkäri-, sairaala-, silmälasi- tai hammashoitokuluihin. Anomus täytetään toimistolla. Anomukseen tarvitaan alkuperäiset kuitit sekä tulotiedot. (Esim. tiliote)

4. KERTA-AVUSTUS PIENITULOISILLE

Kerta-avustuksen (400-500 €) voi saada edellisten lisäksi, mikäli käteen jäävä tulo vuokran maksun jälkeen on alle 700 €/kk. Anomukseen tarvitaan liitteeksi verotustodistus. Ei muita kuitteja. Kerta-avustuksen voi saada vain yhden kerran vuoden aikana.

 

AVIOPUOLISON JÄSENETU

Koskee henkilöä, joka on avioliitossa yhdistyksen jäsenenä olevan sotaveteraanin kanssa ja että henkilö on myös itse yhdistyksen jäsen.

1. RAHA-AVUSTUS 150 €

Sotaveteraanin puoliso saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä

150 € seuraaviin asioihin: Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

 

LESKEN JÄSENETU

Koskee henkilöä, joka on ollut  avioliitossa yhdistyksen jäsenenä olleen sotaveteraanin kanssa ja että henkilö on myös itse yhdistyksen jäsen.

1. RAHA-AVUSTUS 250 €

Sotaveteraanin leski saa käyttää jäsenetuna valintansa mukaan yhteensä

250 € seuraaviin asioihin: Hieronta, jalkojen perushoito, siivousavustus oman asunnon siivoukseen tai pyykkihuolto. Etua saa vain maksettua laskua vastaan. Laskussa tulee näkyä hoidon tai siivouksen käyttäjän nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä päivä, jolloin siivous, hieronta tai jalkahoito on tehty.

 

PDF-tiedostosotaveteraani4_17.pdf (3.4 MB)
Jäsenlehti nro 4/2017
PDF-tiedostosotaveteraani3_17.pdf (2.9 MB)
Jäsenlehti nro 3/2017
PDF-tiedostosotaveteraani2_17.pdf (2.8 MB)
Jäsenlehti nro 2/2017
PDF-tiedostosotaveteraani1_17.pdf (2.8 MB)
Jäsenlehti nro 1/2017
PDF-tiedostosotaveteraani4_16.pdf (3.0 MB)
PDF-tiedostosotaveteraani3_16.pdf (2.8 MB)
PDF-tiedostosotaveteraani2_16.pdf (2.8 MB)
PDF-tiedostosotaveteraani1_16.pdf (4.0 MB)
PDF-tiedostoSotaveteraani4_2015.pdf (2.9 MB)
PDF-tiedostoSotaveteraani3_2015.pdf (2.4 MB)
PDF-tiedostoSotaveteraani2_2015.pdf (2.0 MB)
PDF-tiedosto1Sotaveteraani1_2015.pdf (3.6 MB)
PDF-tiedosto1Sotaveteraani4_2014.pdf (18.4 MB)
PDF-tiedostoJäsenlehti nro 3_2014.pdf (1.4 MB)
PDF-tiedostoJäsenlehti nro 2_2014.pdf (1.2 MB)